Veterinární ordinace pro malá zvířata
Cestování se zvířaty z České republiky do Velké Británie, Irska, Švédska a Malty
Musí být splněny tyto požadavky:
 1. pas
 2. identifikace zvířete mikročipem
 3. očkování proti vzteklině
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu
 5. ošetření proti echinokokóze
 6. ošetření proti klíšťatům
Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkováno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny. Štěňata a koťata mladší 3 měsíců nesmí cestovat. Cestovat s nimi lze pouze tehdy, pokud tyto členské státy udělí vyjímku. Pozn.: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.


Cestování se zvířaty z České republiky do ostatních členských států EU, zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto států
Musí být splněny tyto požadavky:
 1. pas
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině
Členské státy mohou povolit cestování s mláďaty mladšími 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena pasem a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Stejné podmínky platí pro zpětný návrat a dovoz zvířat z těchto evropských států, které nejsou členy EU:
 • Andora
 • Island
 • Lichtenštejnsko
 • Monako
 • Norsko
 • San Marino
 • Švýcarsko
 • Vatikán
Členské státy, které si stanovily další podmínky:
 • Finsko - ošetření proti echinokokóze
Členské státy nedovolující přemístění mláďat mladších 3 měsíců na své území:
 • Itálie
 • Kypr
 • Lotyšsko
 • Polsko
 • Francie
Pozn.: Při obchodování se zvířaty v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.


Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z vyjmenovaných třetích zemí
Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi. Pro umožnění návratu občana ČR, který do této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:
 1. veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo v případě zpětného návratu pas
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině
Členské státy mohou povolit dovoz štěňat a koťat mladších 3 měsíců, která nejsou očkována proti vzteklině, pokud jsou provázena veterinárním osvědčením pro neobchodní přesuny a od narození pobývala v tomtéž místě aniž by přišla do styku s volně žijícími zvířaty, nebo jsou provázena matkou, na které jsou závislá.

Pokud bude z těchto třetích zemí vyjma Andorry, Islandu, Lichtenštejnska, Monaka, Norska, San Marina, Švýcarska a Vatikánu dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.


Zpětný návrat a dovoz zvířat do České republiky z ostatních třetích zemí
Pro cestování se zvířetem mimo území EU musí být splněny dovozní podmínky platící pro konkrétní třetí zemi. Pro umožnění návratu občana ČR, který do této země vycestoval se svým zvířetem, zpět na území EU nebo dovozu zvířete, musí být dodrženy tyto požadavky:

 1. veterinární osvědčení pro neobchodní přesuny vydané úředním veterinárním lékařem třetí země nebo v případě zpětného návratu pas
 2. identifikace zvířete mikročipem nebo tetováním
 3. očkování proti vzteklině
 4. sérologické vyšetření na vzteklinu
Sérologické vyšetření musí být provedeno alespoň 30 dní po očkování a 3 měsíce před přesunem zvířete nebo jeho návratem na území EU.

Tyto tříměsíční období se nepoužije při opětovném dovozu zvířete, v jehož pase je potvrzeno, že sérologické vyšetření s pozitivním výsledkem bylo provedeno dříven, než zvíře opustilo území EU.

Sérologické vyšetření není nutné opakovat, pokud po něm bylo zvíře pravidelně očkoáno v intervalech doporučených výrobcem vakcíny.

Pokud bude z těchto třetích zemí dováženo více než 5 zvířat v zájmovém chovu, musí být zvířata ještě doprovázena potvrzením veterinárního lékaře, že 24 hodin před odesláním zvířat bylo provedeno klinické vyšetření a zvířata byla shledána v dobrém zdravotním stavu a jsou schopna přepravy do místa určení.


Základní pojmy:
 1. Identifikace zvířete - jsou dva možné způsoby, a to tetování a označení zvířete mikročipem. Tetování provádí poradce chovu nebo soukromý veterinární lékař. Tetování musí být čitelné. Označení mikročipem provádí soukromý veterinární lékař. K označení je možné použít pouze mikročipy splňující ISO normy pro mikročipy a čtecí zařízení - ISO 11784 a ISO 11785. Zvířata, která nejsou zapsána v plemenných knihách, musí být označena mikročipem.
 2. Pas zvířete v zájmovém chovu (dále jen "pas") - je to jednotný doklad platný ve všech členských státech Evropské unie. Každý pas je označen kódem země (pro Českou republiku písmena CZ) a pořadovým číslem, přiděleným Státní veterinární správou ČR. Vzor pasu pro Českou republiku byl schválen Státní veterinární správou ČR. Chovatel pas získá u schváleného soukromého veterinárního lékaře.
 3. Očkování proti vzteklině - zvířata musí být očkována od 3 měsíců stáří. Toto očkování provádí soukromý veterinární lékař v souladu s vakcinačním schématem dané očkovací látky. Seznam očkovacích látek proti vzteklině schválených v ČR.
 4. Sérologické vyšetření na vzteklinu - k tomuto vyšetření odebere schválený soukromý veterinární lékař vzorek krve a odešle (po domluvě s lékařem může zajistit odeslání i chovatel) k vyšetření do schválené laboratoře. Minimální hodnota hladiny ochranných protilátek musí být 0,5m.j./ml.
 5. Ošetření proti echinokokóze, ošetření proti klíšťatům - členské státy mohou stanovit další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území, např. ošetření proti ekto- a endoparazitům. Ošetření musí být provedeno a potvrzeno soukromým veterinárním lékařem. V pasu musí být zaznamenáno datum a hodina ošetření, název přípravku a výrobce.
 6. Schválený soukromý veterinární lékař - soukromý veterinární lékař schválený a registrovaný pro vydávání pasů krajskou veterinární správou, kterému byl vydán "doklad o schválení a registraci". Požadované podmínky pro schválení jsou uvedeny v žádosti o schválení.
 7. Subjekty zajišťující tisk a distribuci pasů schváleným soukromým lékařům
 8. Dodatečné požadavky a omezení některých členských států při vstupu psů, koček a fretek z České republiky na jejich území - některé členské státy si stanovily další požadavky pro vstup zvířat v zájmovém chovu na svoje území (např. ošetření proti vnějším a vnitřním parazitům) nebo omezily vstup mláďat mladších 3 měsíců neočkovaných proti vzteklině.
Podrobné informace naleznete na www.svscr.cz (státní veterinární správa ČR)

ordinační hodiny:
Po9-1116-18
Út9-1116-18
St9-1116-18
Čt9-1116-18
9-1116-18
MVDr. Marie Poropatichová
MVDr. Jozef Poropatich
Veterinární ordinace
pro malá zvířata
Myslibořská 200, Telč
www.veterinatelc.cz
info@veterinatelc.cz
t: 140px" alt="" />
MVDr. Marie Poropatichová
MVDr. Jozef Poropatich
Veterinární ordinace
pro malá zvířata
Myslibořská 200, Telč
www.veterinatelc.cz
info@veterinatelc.cz